Algemene voorwaarden

Als u een afspraak voor een massage met Janida de laat; Praktijk Janida maakt, ga ik ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Janida de Laat; Praktijk Janida

Voor een eerste massage/behandeling zal Janida de Laat; Praktijk Janida een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. Aan de hand hiervan stellen we eventueel een behandelplan op.

Voor en na elke massage/behandeling zal er geëvalueerd worden hoe de massage/behandeling ervaren is.

Eventuele gegevens die u voor of tijdens de massage aan Janida de Laat; Praktijk Janida geeft, worden vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.

Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw email, adres en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie.

Tenzij de klant nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben verleent de klant bij het aangaan van een overeenkomst  toestemming om zijn persoonsgegevens in mijn bestand op te nemen voor informatieve doeleinden. Janida de laat; Praktijk Janida beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften; benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het (intake) gesprek aan mij verstrekt, zodat Janida de Laat; Praktijk Janida de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.

Janida de laat; Praktijk Janida is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen, onvolledige of onjuiste informatie over medische informatie, lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding

Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere, en/of gebruik u medicijnen? Raadpleeg deze dan of u gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode.

Bent u zwanger of van plan om zwanger te worden dan raden wij aan om een behandeling bij een zwangerschapsmasseur te boeken

Janida de Laat; Praktijk Janida zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.

Janida de laat; Praktijk Janida onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op opleidingen en werkervaring.

Met elke overeenkomst tussen Janida de laat ; praktijk Janida en haar opdrachtgever accepteert Janida de Laat; Praktijk Janida een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het spreekt daarbij voor zich dat Janida de Laat; Praktijk Janida zich niettemin tot het uiterste inspant om een resultaat te bereiken dat voor beide partijen bevredigend is.

Janida de laat; Praktijk Janida is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de praktijk.

Uit respect voor uw privacy en rust wordt u vriendelijk verzocht om mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen of op stil te zetten vlak voor aanvang van de massage.

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden volledig aan u door berekend. Dit geld ook voor niet nagekomen afspraken.

Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij Praktijk Janida en wij verwachten dat ook van u. Ik verwacht dat u schoon en fris bent voor een behandeling.

Praktijk Janida behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren.

Wederzijds respect in een veilige sfeer, voor zowel u als voor mij, is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.

Het gebruik van materialen tijdens de behandeling zoals handdoeken en olie zijn inbegrepen.

Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Betaling geschiedt contant, via een tikkie of door overmaking.